/Termeni și condiții
Termeni și condiții 2017-10-11T14:48:07+00:00

Termeni și condiții de utilizare

Accesul la şi utilizarea acestui site sunt supuse condiţiilor următoare. Vă rugăm să nu utilizaţi acest website dacă nu sunteţi de acord cu aceste condiţii. Acest site a fost dezvoltat de către WÖRWAG şi este administrat de aceeaşi entitate. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau a modifica parţial sau integral acest website, fără un anunţ prealabil. De aceea, vă solicităm ca la următoarea vizită să consultaţi din nou aceste condiţii şi să luaţi act de orice modificări sau amendamente care ar fi putut fi implementate.

Cedarea dreptului de folosinţă şi a beneficiilor

Toate detaliile, documentele şi ilustraţiile publicate pe acest website reprezintă proprietatea exclusivă a WÖRWAG. Orice permisiune de a folosi aceste elemente este acordată sub prevederea că menţionarea dreptului de autor corespunzător este afişată pe fiecare copie, că aceste detalii sunt folosite strict în scop personal, că nu sunt folosite în scop comercial, că detaliile nu sunt modificate în niciun fel şi că toate ilustraţiile obţinute de pe acest website sunt folosite strict în asociere cu textul dedicat.

Mărci înregistrate şi drepturi de autor

Toate mărcile înregistrate de pe acest site web sunt proprietatea WÖRWAG, dacă nu este specificat în alt fel sau dacă nu pot fi considerate drepturi ale terţilor. Orice utilizare neautorizată a acestor mărci înregistrate sau a altor materiale este strict interzisă şi constituie o încălcare a drepturilor de autor, legislaţiei mărcilor înregistrate şi a altor drepturi de proprietate industrială.

Răspunderea limitată

WÖRWAG a extras informaţiile detaliate disponibile pe acest website din surse interne şi externe, pe propria răspundere, bazându-se pe demersuri profesionale. Ne străduim să extindem şi să actualizăm în mod constant gama de informaţii disponibile. Informaţiile disponibile pe acest website au drept singur scop prezentarea WÖRWAG şi a produselor şi serviciilor sale. Cu toate acestea, nu se poate declara sau garanta, în mod explicit sau tacit, integralitatea sau corectitudinea informaţiilor de pe acest website. Vă rugăm să aveţi în vedere că informaţia, deşi corectă la momentul publicării, poate să nu mai fie de actualitate. De aceea, vă recomandăm să verificaţi orice informaţie obţinută prin intermediul acestui website înainte de a o folosi în orice mod.
Indicaţiile oferite prin intermediul acestui website nu contravin propriilor demersuri de verificare a informaţiilor recente pe care le furnizăm ─ în special în ceea ce privește fișele tehnice de securitate şi specificaţiile tehnice ─, precum şi a produselor noastre, în privinţa gradului de adecvare la procesele şi scopurile dorite. Dacă aveţi nevoie de orice fel de opinii sau instrucţiuni privind produsele sau serviciile noastre, vă rugăm să ne contactaţi în mod direct. Utilizatorii acestui website declară că sunt de acord să utilizeze acest website şi conţinutul său pe propria răspundere. WÖRWAG sau terţii implicaţi în redactarea, producţia sau transmiterea acestui website nu pot fi traşi la răspundere pentru daune sau incidente rezultate din accesul sau imposibilitatea de a accesa, ori din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza acest website sau cauzate de faptul că v-aţi bazat pe informaţiile oferite de acest website.

Viruşi, atacuri şi alte ameninţări informatice

Acest site nu trebuie utilizat în mod abuziv, prin introducerea cu bună ştiinţă a viruşilor informatici, troienilor, viermilor, bombelor logice sau altor elemente dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercaţi să obţineţi accesul neautorizat la acest website, serverul pe care acest website este găzduit sau orice alt server, computer sau bază de date asociată acestui website. Nu aveţi voie să atacaţi acest website printr-un atac de tip Denial-of-service sau un atac de tipul Distributed Denial-of-service.
Prin încălcarea acestor prevederi, săvârşiţi o infracţiune potrivit legislaţiei în vigoare. Vom raporta orice astfel de încălcare organelor legislative abilitate şi vom coopera cu aceste autorităţi divulgându-le identitatea dumneavoastră. În eventualitatea unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest website va înceta imediat.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pierderile sau daunele provocate de un atac de tip Denial-of-service, viruşi sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic ce ar putea infecta computerul, programele din computer, datele sau alte materiale pe care le deţineţi, cauzate de utilizarea acestui website sau prin descărcarea oricărui material conţinut de acesta, sau prin accesarea oricărui website cu care acesta este conectat.

Website-uri ale terţilor/legături

Acest website conţine link-uri / referinţe către terţe website-uri. Prin furnizarea acestor link-uri, WÖRWAG nu aprobă conţinutul acestora, nu acceptă nici asumarea vreunei responsabilităţi pentru disponibilitatea sau conţinutul unor astfel de website-uri sau oricărei răspunderi privind daunele sau incidentele rezultate din utilizarea acestui conţinut, sub orice formă. WÖRWAG nu garantează că terţele pagini oferă informaţii la un nivel constant de calitate. Link-urile către alte website-uri sunt oferite utilizatorilor website-ului doar din considerente de comoditate. Utilizatorii accesează aceste website-uri pe propria răspundere. Selecţia nu ar trebui să limiteze în niciun fel utilizatorii la paginile oferite.

Politica de cookie-uri

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fragmente de text plasate în computerul dumneavoastră de către site-urile pe care le vizitați. Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte raspandită și se folosește pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul B12 Vital etc, cu scopul de a înțelege cum folosesc vizitatorii această pagina de web.

De ce utilizăm cookie-uri?

Folosim cookies pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea site-urilor noastre și pentru a întelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează aceste site-uri, precum și serviciile oferite de către acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-urile noastre și pentru a face următoarea vizită mai placută.

Acest website foloseste cookieuri pentru a vă permite folosirea cât mai utilă a serviciilor noastre și în scopul obținerii de informații statistice care să ne permită îmbunatatirea serviciilor noastre. Cookieurile (asa cum sunt definite mai jos) ne permit să salvăm informațiile dvs. de acces și preferintele dvs. de navigare astfel încât să nu fiți nevoit să le introduceți din nou data viitoare când ne veți vizita.

Observații

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului dvs..
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puțeti folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile
Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 677/2001”), modificată şi completată, Worwag Pharma GMBH&Co KG – reprezentanța pentru România, cu sediul în Cluj Napoca, str. Fagului nr. 11, județul Cluj, România („Operatorul”), înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 8295/2014 în scop de marketing direct, va prelucra și stoca datele dumneavoastră cu caracter personal în condițiile prevăzute de lege și cu respectarea drepturilor enumerate mai jos.

Prelucrarea datelor dumeavoastră cu caracter personal se realizează direct de Operator, conform prevederilor legale aplicabile, prin mijloace automatizate, cu respectarea cerinţelor minime de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele personale nu sunt dezvăluite altor persoane sau entități și nu sunt transferate în străinătate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost colectate, cu consimțământului dumneavoastră expres, de către societatea Cegedim Romania SRL care, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, a transmis dreptul de folosință asupra acestora către Operator, fiind incidente prevederile art. 12 (alin. 2) din Legea nr. 677/2001.

Actualmente Operatorul prelucrează, în condiții de confidențialitate și siguranță, datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în scop de marketing direct.

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, dumneavoastră beneficiați de următoarele drepturi:

 a.         dreptul de acces la date, constând în dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către Operator;

 b.        dreptul de interventie asupra datelor, constând în dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit, după caz, (i) rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau (ii) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, precum și (iii) notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite datele cu privire la operațiunile efectuate conform punctelor (i) și (ii);

 c.         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,

 d.        dreptul de a vă adresa justiției pentru a vă apăra drepturile garantate de Legea nr. 677/2001;

 e.         dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii, precum și

 f.         dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct*.

 * Orice persoană este îndreptățită să obiecteze în mod liber și fără nicio justificare sau temei împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing.

 Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată, către reprezentanța noastră, la următoarele date de contact:

Norina Alinta Găvan

sau

Sorin Mureșan

Str. Fagului nr. 11, Cluj Napoca

Județul Cluj, România

sau

pe adresa de email: office@woerwagpharma.ro